Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης Μ. Η Αποστολή Porter στο ιστορικό της πλαίσιο : όψεις της οικονομικής σκέψης και των εξελίξεων της εποχής (1944-1947)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης Μ. (1950-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Αμερικανική εμπλοκή
  2. Οικονομικές διαστάσεις
  1. United States.‏ ‎American Economic Mission to Greece (Porter Commission)
  1. W0443
 5. Original: . - Rules: RDA