"Ημερολόγιο της αποστολής μου στην Ελλάδα"

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Porter, Paul Aldermandt (1904-1975)
 2. Αρχειακό υλικό
 3. 1947
 4. Αγγλικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ημερολόγια
  2. Αμερικανική εμπλοκή
  3. Οικονομικές διαστάσεις
  1. United States.‏ ‎American Economic Mission to Greece (Porter Commission)
  1. W0440
 5. Original: . - Rules: RDA