Η γιαγιά μας η αντάρτισσα : (πτυχές μιας πολυκύμαντης εποχής) - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, [199-;].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δούζη-Σιδηροπούλου, Φωτεινή
  1. Χωρίς τόπο
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. [199-;]