Δούζη-Σιδηροπούλου, Φωτεινή. Η γιαγιά μας η αντάρτισσα : (πτυχές μιας πολυκύμαντης εποχής)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δούζη-Σιδηροπούλου, Φωτεινή
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. [199-;]
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία, Κεντρική
  2. Σέρρες (Νομός)
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0447
 5. Original: . - Rules: RDA