1946-1949, οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου - Αθήνα: Ελεύθερος τύπος [Εφημερίδα], 2012.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Στρατιωτικές διαστάσεις
    1. Αθήνα
    1. Ελεύθερος τύπος [Εφημερίδα]
  3. 2012