Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (EBA)

 1. Οργανισμός
 2. 1911
 3. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
 4. Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης
  1. Εθνικός Στρατός
  1. Καρταλαμάκης, Ηλίας Δ. (1916-2012)
  1. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (ΕΠΑ) είναι ο τρίτος κατ' αρχαιότητα Κλάδος των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων που αποτελεί και την πολεμική αεροπορική ισχύ της Ελλάδας. Πρώτιστη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας είναι η φύλαξη και προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου από κάθε είδους παραβιάσεις, η παροχή εναέριας υποστήριξης σε επιχειρήσεις τόσο στον Ελληνικό Στρατό όσο και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και παράλληλα η έρευνα και διάσωση, πυρόσβεση, καθώς και η παροχή κάθε δυνατής ανθρωπιστικής βοήθειας ακόμα και σε άλλες χώρες όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

   Κατά την περίοδο της Βασιλευομένης Δημοκρατίας η αεροπορική δύναμη ονομαζόταν Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (EBA).

   Wikipedia
  1. Q631668 ⟶ Πατήστε εδώ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA