Λαγός, Κωνσταντίνος. Η δράση της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (ΕΒΑ) στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Λαγός, Κωνσταντίνος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2012
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (EBA)
  1. W0452/05
  1. Υπότιτλος: Οι σημαντικότερες αεροπορικές επιχειρήσεις και η καθοριστική συμβολή τους στην έκβαση του πολέμου. Τα Spitfires και η ρίψη ναπάλμ. Η δράση των Helldivers στον Γράμμο.

   Απόσπασμα: Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος κατέδειξε τη μεγάλη σημασία του «όπλου» της Αεροπορίας στην έκβαση των μαχών, καθώς μία βασική παράμετρος της νίκης των Συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα ήταν η κυριαρχία τους στον αέρα. Στη διάρκεια του πολέμου η Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (ΕΒΑ) απέκτησε έμπειρα στελέχη που εκπαιδεύθηκαν στο σύγχρονο αεροπορικό πόλεμο σε βρετανικές σχολές. Οι αεροπόροι αυτοί στη συνέχεια είχαν σημαντική δράση στα πεδία των μαχών του Β' Π.Π. Μετά την Απελευθέρωση, το 1944, όταν η ΕΒΑ επανήλθε στην Ελλάδα, τα στελέχη της συνέχισαν τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών στο Αιγαίο (Μήλος, Κρήτη) μέχρι και τον Μάιο του 1945, οπότε και το Γ' Ράιχ παραδόθηκε άνευ όρων στους Συμμάχους.1 Η ΕΒΑ διέθετε τότε τρεις πολεμικές Μοίρες, τις 335 και 336 Μοίρες Διώξεως / Βομβαρδισμού (Μ.Δ./Β.) με αεροπλάνα τύπου Vickers Supermarine Spitfire Mk.Vb/c -βρετανικής κατασκευής- και τη 13η Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού (ΜΕΒ) με βομβαρδιστικά δικινητήρια αεροπλάνα τύπου Martin Baltimore - αμερικανικής κατασκευής.

   Το έργο περιέχεται στη συλλογική έκδοση «1946-1949, οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου» που διανεμήθηκε από την εφημερίδα "Τύπος της Κυριακής" στις 26.8.2012 στα πλαίσια της περιοδικής έκδοσης «Ελλήνων Ιστορικά» 4, σελίδες 137-157.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. 1946-1949, οι μεγάλες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου