Ηρωϊκή πορεία - "Ελεύθερη Ελλάδα": Τυπογραφείο της "Εξόρμησης", 1948.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Γιαννακόπουλος, Σταύρος [Ανταίος Πέτρος] (1920-2002)
  1. "Ελεύθερη Ελλάδα"
  1. Τυπογραφείο της "Εξόρμησης"
 3. 1948
 4. 53 σελίδες 22 εκατοστά
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Γ10/3κ
 5. W0466-01
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA