Εκδόσεις με εκδότη Καπόπουλος, Κώστας (4 αποτελέσματα) Επιστροφή
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Δεκέμβρης - Εμφύλιος, 1944-1949 : συνοπτική ιστορία - 2η έκδοση βελτιωμένη. - Αθήνα: Καπόπουλος, Κώστας, 1989.
    Συγγραφέας: Γρηγοριάδης, Σόλων Ν.
  2. Δεκέμβρης - Εμφύλιος, 1944-1949 : συνοπτική ιστορία - Αθήνα: Καπόπουλος, Κώστας, 1984.
    Συγγραφέας: Γρηγοριάδης, Σόλων Ν.
  3. Ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 1941-1967 - [1η έκδοση]. - Αθήνα: Καπόπουλος, Κώστας, 1973.
  4. Αναμέναμε το θάνατο : Αίγινα 1947-1949 - [1η έκδοση]. - Αθήνα: Καπόπουλος, Κώστας, 1989.
    Συγγραφέας: Καπόπουλος, Κώστας