Εκδόσεις με εκδότη Τα Νέα [Εφημερίδα] (2 αποτελέσματα) Επιστροφή
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 8ος τόμος, η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949 : αλβανικό έπος - κατοχή και αντίσταση εμφύλιος - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα-Τα Νέα [Εφημερίδα], 2004.
  2. Ο Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949 - Αθήνα: Τα Νέα [Εφημερίδα], 2010.