Σοσιαλιστικές χώρες

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ενώσεις χωρών
  1. Βουλγαρία
  2. Ουκρανία
  3. Τσεχοσλοβακία
  4. Ρουμανία
  5. Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας
  6. Σοβιετική Ένωση
  7. Πολωνία
  8. Αλβανία
  9. Γιουγκοσλαβία
  1. 310947 ⟶ Σοσιαλιστικές χώρες
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA