Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί (ΕΒΟΠ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1952
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Σοσιαλιστικές χώρες
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  2. "Παιδομάζωμα"
  1. W0234
  1. Το έργο γράφτηκε από την «Επιτροπή Βοήθεια στο Παιδί» (ΕΒΟΠ) με σκοπό να παρουσιάσει τις απόψεις της Αριστεράς σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην μετεγκατάσταση των παιδιών στις Ανατολικές χώρες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου καθώς και για να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούσαν τον τρόπο διαβίωσής τους και τις προϋποθέσεις επαναπατρισμού.

   (Πηγές: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, λήμμα 609, σελίδα 263)

 5. Original: . - Rules: RDA