Σουλτανιά, Κατερίνα Χρ. Η ελληνική πολιτική προσφυγιά

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σουλτανιά, Κατερίνα Χρ. (1955-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1984
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Σοσιαλιστικές χώρες
  1. Επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων
  1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0566
  1. Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση της ιστορίας και δράσης της Ελληνικής πολιτικής προσφυγιάς.
   Με τον όρο ελληνική πολιτική προσφυγιά εννοούμε τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι λόγω εμφυλίου πολέμου στην χώρα μας τα έτη 1946-1949, βρέθηκαν εκτός Ελλάδας ζητώντας πολιτικό άσυλο.
   Εγκαταστάθηκαν κυρίως στις πρώην Σοσιαλιστικές Χώρες.
   Το παρόν κείμενο γράφτηκε το 1984 και είναι αποτέλεσμα έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε τα έτη 1978-1984. [...]

   Biblionet
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA