Μιχαηλίδης, Θανάσης. Μνήμες της δεύτερης γενεάς πολιτικών προσφύγων από τον εμφύλιο και τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μιχαηλίδης, Θανάσης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 07 Ιουλίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Σοσιαλιστικές χώρες
  1. Συλλογική μνήμη
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0048/10
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό σχετίζεται με το συνέδριο Συνέδριο "Μνήμες των εμφυλίων πολέμων : τόποι και εργαλεία" που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 7-8 Ιουλίου 2006 στην Κορησσό της Καστοριάς.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-) [Επιμελητής]. Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου