Από 10/1944 - Μέχρι 03/1946

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Οκτώβριος 1944
 4. Μάρτιος 1946
 5. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την περίοδο της Απελευθέρωσης (Οκτώβρης 1944) και φτάνουν μέχρι και την επίθεση στο Λιτόχωρο (Μάρτης 1946), που θεωρείται ως η ημερομηνία έναρξης του εμφυλίου.

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως:

   - Απελευθέρωση
   - Δεκεμβριανά
   - Συμφωνία της Βάρκιζας
   - Περίοδος Λευκής Τρομοκρατίας

 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA