Σαράφη, Λη. Η "λευκή τρομοκρατία" μοχλός σύνθλιψης του αντιστασιακού φρονήματος : ο νομός Τρικάλων το 1945

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σαράφη, Λη
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 21 Οκτωβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 03/1946
  1. Τρίκαλα (Νομός)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Λευκή τρομοκρατία (1945-1946)
  1. W0045/09
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Ο Ελληνικός Εμφύλιος: από τη Βάρκιζα στο Γράμμο", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 20 και 23 Οκτωβρίου 1999 και διοργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειο Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και με την συνεργασία της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (Ε.Δ.Ι.Α).

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο Εμφύλιος Πόλεμος : από τη Βάρκιζα στο Γράμμο