Γεωργίτσα-Παπαδημητρακοπούλου, Έλλη

  1. Πρόσωπο
  2. 2007
  3. Ελληνίδα
    1. Παιδούπολη «Αγίας Τριάδος» Θεσσαλονίκης