Γεωργίτσα-Παπαδημητρακοπούλου, Έλλη

 1. Πρόσωπο
 2. 2007
 3. Ελληνίδα
 4. Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 6. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 7. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Εθνικοφροσύνη
 8. Εθνικόφρονες εκπαιδευτικοί
 9. Γυναίκα
 10. Ελληνικά
  1. Παιδούπολη «Αγίας Τριάδος» Θεσσαλονίκης
  1. 16631 ⟶ Γεωργίτσα - Παπαδημητρακοπούλου, Έλλη
 11. Original: AltSol Company - Rules: RDA