Το σχέδιον Μάρσαλλ στην Ελλάδα : ο πλήρης απολογισμός της βοηθείας του σχεδίου Μάρσαλλ προς την Ελλάδα : Ιούλιος 1948 - Ιανουάριος 1952 - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, [1953;].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Οικονομική βοήθεια, Αμερικανική
  2. Οικονομικές διαστάσεις
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. [1953;]