Σουλτανιά, Κατερίνα Χρ. Η αποκατάσταση των Ελλήνων επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σουλτανιά, Κατερίνα Χρ. (1955-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2002
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων
  1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0567
  1. Το παρόν βιβλίο είναι το τέταρτο της συγγραφέα, που εκδίδεται και αφορά τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Έχει ως θέμα την επανένταξη των πολιτικών προσφύγων στην πατρίδα τους. Αναλύει την οικονομική και κοινωνική πολιτική μέσα από τον προβληματισμό τους.

   Biblionet
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA