Παπαστράτης, Προκόπης. Εισαγωγή : το Συνέδριο: «Αριστερά και Αστικός Πολιτικός Κόσμος 1940- 1960»

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. Συνέδριο "Αριστερά και Αστικός Πολιτικός Κόσμος 1940-1960"
  1. W0603/01
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου