Αλεξίου, Κώστας Σ. Οι Σλαβόφωνοι της Δυτικής Μακεδονίας 1936-1950 : από την ενσωμάτωση στην εξώθηση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Αλεξίου, Κώστας Σ. (1961-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Μακεδονία, Δυτική
  1. Σλαβόφωνοι
  1. Slavjano Мakedonski Narodno Osloboditelen Front (SNOF)
  1. W0603/03
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου