Βασσάλου, Κωνσταντίνα. Οι αμερικανικές στρατηγικές επιδιώξεις και ο βρετανικός παράγοντας στην κατοχική Ελλάδα.

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βασσάλου, Κωνσταντίνα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Κατασκοπευτικές διαστάσεις
  2. Αμερικανική εμπλοκή
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. United States. Office of Strategic Services (OSS)
  1. W0603/07
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου