Βρέττη Ανθή. Μεταπολεμική ανασυγκρότηση και βιομηχανία : η περίπτωση της ΠΥΡΚΑΛ

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βρέττη Ανθή
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Οικονομικές διαστάσεις
  1. Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου (ΠΥΡΚΑΛ)
  1. W0603/09
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου