Κουτσούρης, Δημήτρης. Οι «Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος» και η «Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωσις» στην κατεχόμενη Μακεδονία (1941-1944)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουτσούρης, Δημήτρης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Μακεδονία
  1. Κατοχικές εμφύλιες συγκρούσεις
  2. Αντιστασιακές διαστάσεις
  1. Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωσις [ΠΑΟ]
  1. W0603/20
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου