Λαγάνη, Ειρήνη. Τα Δεκεμβριανά μέσα από τα Γαλλικά αρχεία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λαγάνη, Ειρήνη (1956-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 02/1945
  1. Γαλλία
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Αρχειακές πηγές
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0603/21
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-) [Επιμελητής]. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου