Λιανή, Ελισάβετ. Θεμέλια αντίστασης - Βουνά μνήμης και λευτεριάς : μαρτυρίες και μαρτύρια γυναικών από την Κατοχή, την Εθνική Αντίσταση και το Δημοκρατικό Στρατό

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λιανή, Ελισάβετ
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0603/23
  1. Στην παρούσα ανακοίνωση θα γίνει αναφορά στη συμβολή των γυναικών στην Εθνική Αντίσταση και τη συμμετοχή τους στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Οι ίδιες οι πρωταγωνίστριες θα μιλήσουν για τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή τους και χαράχτηκαν έντονα στη μνήμη τους, έτσι όπως καταγράφηκαν στις συνεντεύξεις που έδωσαν στο πλαίσιο της έρευνας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Λόγω της οικονομίας του χρόνου θα εξεταστούν δειγματοληπτικά από τις 31 μαρτυρίες, τέσσερις αντιπροσωπευτικότερες,
   της Γλυκερίας Τσιτσούλα από τα Τρίκαλα, της Βικτώριας Αώλη από την Ήπειρο, της Γραμματείας Αστρίτη από την Καρδίτσα και της Αντιγόνης Παπαδοκωστοπούλου από την Ευρυτανία.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου