Μόσχος, Βασίλης Αθ. Η στρατηγική και τακτική της Αριστερά στο χώρο των λογοτεχνών τη δεκαετία 1940-1950

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μόσχος, Βασίλης Αθ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. W0603/28
  1. Αξιόλογες μελέτες κατατέθηκαν και κατατίθενται, μέχρι σήμερα, σχετικά με την αποτύπωση της δεκαετίας 1940-1950 στη λογοτεχνική παραγωγή και τις αλλαγές που συντελέστηκαν στη διάρκεια της στις θεματικές
   προτιμήσεις και τα τεχνοτροπικά γνωρίσματα. Λιγότερο όμως έχει απασχολήσει ο ρόλος των λογοτεχνών στα γεγονότα της περιόδου. Στόχος του κειμένου είναι να εστιάσει στις επιλογές των λογοτεχνών της Αριστερός και στις προϋπάρχουσες τους πολιτικές κατευθύνσεις, αλλά και να φωτίσει στο μέτρο που υπήρξε την παραταξιακή ή επιπρόσθετα την κομματική συγκρότηση και λειτουργία των τελευταίων.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

    

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου