Παπαδόπουλος, Ηλίας. Ο εμφύλιος στην Πελοπόννησο : τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμφύλιας σύγκρουσης στον Πάρνωνα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαδόπουλος, Ηλίας
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Πάρνωνας
  2. Πελοπόννησος
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. W0603/32
  1. Η Πελοπόννησος είναι στο μεγαλύτερο μέρος της ορεινή. Σε τρία από τα βουνά της, στον Πάρνωνα, στον Ταΰγετο και στο Μαίναλο, εντοπίζονται οι αρχικές εστίες του αντάρτικου. 0 Πάρνωνας είναι η πιο ισχυρή από αυτές στην αρχική φάση. Σιγά - σιγά όμως περνάει σε δεύτερο ρόλο, καθώς η έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση της παρουσίας του Δ.Σ στο Μαίναλο, που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στο κέντρο της Πελοποννήσου και στην συνέχεια την επέκτασή του στην υπόλοιπη Αρκαδία και στις ορεινές περιοχές της Κορινθίας, της Αχάίας και της Ηλείας. 0 Πάρνωνας βρίσκεται στα Νοτιοανατολικά της Πελοποννήσου, με το Νότο του στην Λακωνία και τον Βορά του στην Αρκαδία. Ανάλογα με τις περιστάσεις επιτρέπει την κίνηση προς τον Ταΰγετο, το Μαίναλο, ακόμα και το Αρτεμίσιο στα όρια Αρκαδίας - Αργολίδας και στη συνέχεια προς ορεινή Κορινθία.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου