Πασπαλιάρη, Ελένη [Λένα]. Οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου από την αντίσταση στην εμφύλια διαμάχη

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πασπαλιάρη, Ελένη [Λένα]
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Αθήνα
  1. Φοιτητικές διαστάσεις
  1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
  1. W0603/34
  1. Στα τέλη Φεβρουάριου του 1942 μετά από μία μαχητική Γενική Συνέλευση των σπουδαστών στη Λέσχη του Πολυτεχνείου αναλύονται και καθορίζονται οι θέσεις και ο προσανατολισμός του σπουδαστικού κινήματος και αποφασίζεται απεργία από τα μαθήματα με σύνθημα «Το Πολυτεχνείο να είναι πραγματικά Εθνικό Μετσόβιο..». Μία ομάδα σπουδαστών υποβάλλει σχετικό υπόμνημα στον Πρύτανη του Πολυτεχνείου I. Θεοφανόπουλο στο οποίο αποτυπώνονται οι τραγικές συνθήκες διαβίωσης των σπουδαστών και οι όροι που θέτουν για να λειτουργήσει πάλι το Πολυτεχνείο. Σύντομα στους όρους προστίθεται και η απελευθέρωση των κρατουμένων σπουδαστών.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

    

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου