Σκαλιδάκης, Γιάννης. Never-Never Land : η βρετανική πολιτική απέναντι στην αντίσταση στην Κρήτη : σύγκριση με την κυρίως Ελλάδα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σκαλιδάκης, Γιάννης (1977-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 02/1945
  1. Κρήτη
  1. Βρετανική εμπλοκή
  2. Αντιστασιακές διαστάσεις
  1. W0603/40
  1. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση για τους στόχους και τις πρακτικές της Βρετανικής πολιτικής στην Κρήτη όσον αφορά τις αντιστασιακές οργανώσεις και τις διαφορές με την αντίστοιχη πολιτική στην κυρίως Ελλάδα. Η ξεχωριστή σημασία της Κρήτης για τους Βρετανούς είχε διαφανεί πριν ακόμα το ξέσπασμα του ελληνοϊταλικού πολέμου, στους βρετανικούς σχεδιασμούς των τρόπων ενίσχυσης της Ελλάδας. Η βασική βρετανική υπηρεσία, η SOE, είχε διαφορετικό τομέα για την Κρήτη (Β5) από εκείνον για την υπόλοιπη Ελλάδα (Β6]. Μάλιστα η Κρήτη ήταν η πρώτη περιοχή στα Βαλκάνια όπου λειτούργησε η S0E έχοντας επαφές στο νησί πριν ακόμα από τη Μάχη.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου