Ο ρόλος και η δράση των Αξιωματικών της Αργολίδας 1941-1943

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σπανού, Γεωργία
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Αργολίδα (Νομός)
  1. Αντιστασιακές διαστάσεις
  1. W0603/41
  1. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης συνιστά η ανάδειξη, μέσα από την πορεία μιας μικρής ομάδας Αξιωματικών, της ομάδας Προκοπίου, που συγκροτήθηκε στην πόλη του Ναυπλίου και έδρασε στο νομό Αργολιδοκορινθίας την κατοχική περίοδο, δύο κόσμων, του ΕΑΜ και «των άλλων», που αν και έχουν την κοινή μοίρα να είναι υπόδουλοι, αδυνατούν να δράσουν συλλογικά ή να αρθρώσουν ένα κοινό αντιστασιακό λόγο απέναντι στον κατακτητή.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου