Τρίγωνης, Τάσος. "Τα Χρυσόφυλλα του Καπνού" : συγκρότηση και λειτουργία της Εγχώριας Καπνοβιομηχανίας την περίοδο της Κατοχής, 1941-44

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τρίγωνης, Τάσος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Καπνός
  2. Οικονομικές διαστάσεις
  1. W0603/46
  1. Η παρούσα ανακοίνωση χωρίζεται σε δύο μέρη: αρχικά θα γίνει αναφορά στην οργανωμένη από τις δυνάμεις κατοχής διαδικασία απόσπασης των εγχώριων αποθεμάτων καπνού και τη μεταφορά τους ως λεία πολέμου
   στο εξωτερικό, κυρίως για λογαριασμό γερμανικών καπνοβιομηχανιών, και εν συνεχεία στις βασικές όψεις συγκρότησης και λειτουργίας της εγχώριας καπνοβιομηχανίας.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου