Αντίσταση στην κατοχική Χαλκίδα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χατζοπούλου, Ελένη
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Χαλκίδα
  1. Αντιστασιακές διαστάσεις
  1. W0603/48
  1. παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται, ευσύνοπτα, σε τρεις πτυχές της αντίστασης στην κατοχική Χαλκίδα: στα συσσίτια και την αντιμετώπιση της πείνας, στον αντιστασιακό τύπο και στην εβραϊκή κοινότητα.
   Πηγές της έρευνας είναι τα αρχεία των ΓΑΚ Ν. Εύβοιας, τα αρχεία αθηναϊκών ερευνητικών κέντρων, τα βιβλία των αγωνιστών που έζησαν ή πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα και η ευρύτερη βιβλιογραφική παραγωγή της εξεταζόμενης περιόδου. 
   Η μεγαλύτερη μερίδα των εαμικών μαχητών κατέγραψε τις εμπειρίες της μετά την μεταπολίτευση και κυρίως μετά το 1982 οπότε και διά νόμου αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση. Όσοι δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο των εθνικών οργανώσεων έχουν προγενέστερη συγγραφική παραγωγή.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου