Σφήκας, Θανάσης Δ. Ο εμφύλιος

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σφήκας, Θανάσης Δ. (1963-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. W0606/04
  1. ΕΝΑ ΙΔΙΑΖΟΝ χαρακτηριστικό του φαινομένου «Εμφύλιος Πόλεμος» είναι ότι, πάντοτε, τα αίτιά του είναι εσωτερικά, αλλά η εξέλιξη και η έκβασή του, συχνά, οφείλονται και σε εξωτερικούς παράγοντες. Μολονότι η διαπίστωση αυτή περιπλέκει τη συνολική εκτίμηση του φαινομένου, ο ελληνικός Εμφύλιος θα πρέπει να θεωρηθεί διαδοχικά ως αποκρυστάλλωση και ό- ξυνση των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων της προηγούμενης δεκαετίας. Πράγματι, εάν η περίοδος από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 έως το 1949 θεωρηθεί ενιαία, τα αίτιά του συνοψίζονται στην άνοδο νέων εσωτερικών κοινωνικών δυνάμεων με επαναστατικά αιτήματα, και στη διαδικασία απόρριψής τους από εκείνες τις δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές, οι οποίες επρόκειτο να θιγούν.

   Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο "Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950¨ που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1999 η εφημερίδα "Η Καθημερινή" στο ένθετο περιοδικό "Επτά Ημέρες".

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950