Μπάλτα, Νάση. Γαλλικός τύπος και Εμφύλιος

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπάλτα, Νάση
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Γαλλία
  1. Ειδησεογραφικές διαστάσεις
  1. W0606/05
  1. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Εμφύλιος Πόλεμος, ως ένα από τα πρώτα επεισόδια του αρχόμενου Ψυχρού Πολέμου, αναγκάζει πολιτικές δυνάμεις και κοινή γνώμη να τοποθετηθούν απέναντι του. Η περίπτωση της Γαλλίας είναι ξεχωριστή, λόγω της μεγάλης παράδοσης των ιδιαίτεριυν δεσμών της με την Ελλάδα και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της γαλλικής κοινωνίας: την επαύριο της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Γαλλία εξέρχεται τραυματισμένη και διχασμένη από την «ντροπή» του 1940 και την εμπειρία του Βισύ, παρά τον καθαρτήριο ρόλο της Αντίστασης και τη σωτήρια συμβολή του Ντε Γκωλ στην επανάκτηση του χαμένου κύρους της χώρας του.

   Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο "Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950¨ που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1999 η εφημερίδα "Η Καθημερινή" στο ένθετο περιοδικό "Επτά Ημέρες".

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950