Παπαδημητρίου-Μαρούδη, Ειρήνη (Λεύκα, Ελένη) (1912-1976)

 1. Πρόσωπο
 2. 1912
 3. 16 Δεκεμβρίου 1976
 4. Νέα Φωκαία Μικρασίας
 5. Ελληνίδα
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  2. Τρίκερι. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  3. Χίος. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  1. Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)