Γυναίκες στην εξορία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαδημητρίου-Μαρούδη, Ειρήνη (Λεύκα, Ελένη) (1912-1976)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1952
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Μακρόνησος
  2. Παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας
  1. Ημερολόγια
  2. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  2. Τρίκερι. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  1. W0087
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA