Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 1. Οργανισμός
 2. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  1. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιονίου λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης. Κύριος σκοπός της είναι, μέσα από υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης που παρέχει, να υποστηρίζει και να εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων που έχουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στάδιο και παράλληλα, να προβάλλει τον κοινωνικό ρόλο που προσφέρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, διατηρεί παράρτημα τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας την οδό Ντίνου Θεοτόκη

   Η συλλογή της καλύπτει θέματα που διδάσκονται στα μαθήματα/προγράμματα των Τμημάτων που υπάγονται στο Πανεπιστήμιο έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο κάθε χρήστης που επισκέπτεται τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και είναι μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Αποτελείται από περισσότερους από 80.000 τόμους βιβλίων, 700 τίτλους περιοδικών, περισσότερα από 3.500 οπτικοακουστικά τεκμήρια (CDs, δίσκους βινυλίου, μικροφόρμες κ.ά.), μια συλλογή χαρτών, καθώς και χιλιάδες ψηφιακά τεκμήρια. Παράλληλα, εμπλουτίζεται με νέες αγορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών της, εξοπλίζεται με τεχνολογικές υποδομές βάσει των εξελίξεων της τεχνολογίας και απασχολεί εκπαιδευμένο προσωπικό που πληροφορεί και καθοδηγεί τον χρήστη.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 12:43, 7 Δεκεμβρίου 2015)
 3. Επίσημη Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. - Ο καταλογος της Βιβλιοθήκης
  1. 753096 ⟶ Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  1. Q12874631 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA