Λιάκος, Αντώνης Ι. Αντάρτες και συμμορίτες στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λιάκος, Αντώνης Ι. (1947-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Μαίου 2003
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0025/02
 5. Εισαγωγή στο συλλογικό έργο
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 6. Original: . - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα '36-'49