Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. Κομματική και εκλογική αποτύπωση του εμφυλίου, 1950-1952

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Εκλογικές διαστάσεις
  2. Κομματικές διαστάσεις
  1. W0039/11
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 327-349 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952