Σακκάς, Ιωάννης Δ. Η βία της εξουσίας : το κράτος και η λευκή τρομοκρατία στην Ευρυτανία, 1946-1949

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σακκάς, Ιωάννης Δ. (1965-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 23 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ευρυτανία (Νομός)
  1. Κρατική βία
  2. Τοπικές διαστάσεις
  1. Λευκή τρομοκρατία (1945-1946)
  1. W0040/21
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 – 1949”, που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949