Παπαστράτης, Προκόπης. Purging the university after liberation

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1996
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  1. W0030/03
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 62-72 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Η εκκαθάριση του Πανεπιστημίου μετά την Απελευθέρωση"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over