Βερβενιώτη, Τασούλα. Left-Wing women between politics and family

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1996
 4. Αγγλικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Οικογενειακές σχέσεις
  2. Γυναίκες της Αριστεράς
  3. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. W0030/06
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 105-121 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Οι γυναίκες της αριστεράς μπροστά στο δίλημμα : πολιτική ή οικογένεια;"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. After the war was over