Σαράφη, Λη

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
    1. Σαράφη, Ευαγγελία