Σαράφη, Λη. Η Λευκή Τρομοκρατία στην Κεντρική Ελλάδα : αποφασιστικό βήμα προς τον εμφύλιο πόλεμο

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σαράφη, Λη
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946
  1. Δεσκάτη Γρεβενών
  2. Φαρκαδόνα
  1. Λευκή τρομοκρατία (1945-1946)
  1. W0603/39
  1. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην ύπαιθρο της κεντρικής Ελλάδας μετά την Απελευθέρωση και την διάλυση του ΕΛΑΣ, δηλαδή την περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας, έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων προς τον Εμφύλιο πόλεμο. Με την παρουσίασή μου θα προσπαθήσω να ρίξω φως στις συνθήκες αυτές και να αναδείξω το ζοφερό περιβάλλον που δημιούργησαν για τους κατοίκους της υπαίθρου, ιδιαίτερα εκείνους που είχαν συμμετάσχει στις οργανώσεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Εν τέλει να υπογραμμίσω πως η Λευκή Τρομοκρατία ήταν περίοδος
   καταλυτικής σημασίας στη δεκαετία του 1940.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου