Σαράφη, Λη

 1. Πρόσωπο
 2. Ελληνίδα
 3. Ερευνητής
 4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 5. Γυναίκα
 6. Ελληνική - Αγγλική
  1. Σαράφη, Ευαγγελία
  1. Η Λη Σαράφη είναι διδάκτωρ ιστορίας του Πανεπιστήμιο του Sussex. Εκπόνησε εργασία με τίτλο "Occupation, resistance and White Terror in two Greek villages : the local origins of civil war"
  1. 0000 0001 3552 9121 ⟶ Πατήστε εδώ