Σπηλιώτη, Σούζαν - Σοφία. "An Affair of politics, not justice": the Merten trial (1957-1959) and Greek-German relations

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σπηλιώτη, Σούζαν - Σοφία (1965-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1996
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Εγκλήματα πολέμου
  2. Ελληνογερμανικές σχέσεις
  3. Δικαστικές διαστάσεις
  4. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Υπόθεση Μέρτεν
  1. W0030/14
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 293-302 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Μια υπόθεση πολιτικής και όχι δικαιοσύνης : η δίκη Μέρτεν (1957-59) και οι ελληνογερμανικές σχέσεις"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. After the war was over