Μακρής, Σπύρος. Στρατηγικές αφήγησης και ιδεολογικές ταυτότητες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα : μια προσπάθεια επανεκτίμησης της στρατιωτικής πτυχής του εμφυλίου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μακρής, Σπύρος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 23 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Πολιτική ιδεολογία
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0040/13
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 – 1949”, που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949