Ζάικος, Νικόλαος Α. Διεθνές δίκαιο και εμφύλιοι πόλεμοι : η περίπτωση του ελληνικού ζητήματος

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ζάικος, Νικόλαος Α
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 13 Μαίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνές δίκαιο
  2. Νομοθετικές διαστάσεις
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0044/03
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση : πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις»  που διοργάνωσε, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα ετών από την έναρξη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας του ΑΠΘ από κοινού με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2006.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση